„Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat.. .”

Lucyna Krzemieniecka

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Stanowi ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Nowoczesna biblioteka to przede wszystkim miejsce, w którym uczeń ma możliwość poszukiwania wiadomości, przyswajania wiedzy, a także rozwijania swoich zainteresowań.

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA

POCZYTAĆ KSIĄŻKI

POUCZYĆ SIĘ

ODROBIĆ LEKCJE

OBEJRZEĆ WYSTAWY

ODPOCZĄĆ

SPOTKAĆ PRZYJACIÓŁ

SKORZYSTAĆ Z INTERNETU

MIŁO SPĘDZIĆ CZAS

Biblioteka czynna jest w godzinach: 8.00 – 14.30

Szkolna biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Z wypożyczalni i czytelni korzysta wielu uczniów i nauczycieli.

W pracach bibliotecznych chętnie pomaga grupa uczniów, tzw. „aktyw biblioteczny”. Dyżurują podczas przerw, pomagają w przygotowaniu uroczystości szkolnych, uczą się praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej.

W bibliotece działa również koło literacko-teatralne. W zajęciach koła uczestniczą chętni uczniowie zainteresowani literaturą, teatrem, grą aktorską.

Do cyklicznych imprez odbywających się w bibliotece należą :

  • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
  • Pasowanie uczniów klas I na czytelników
  • Spotkania z poezją
  • Akcja Podaruj książkę bibliotece
  • Udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom
  • Konkursy literackie, plastyczne
  • Wystawy tematyczne i okolicznościowe 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W BIBLIOTECE:

  • Joanna Ignatowicz
  • Elżbieta Zalewska
  • Bożena Pawluczuk

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności