Świetlica szkolna jest miejscem ,w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed zajęciami szkolnymi lub po ich zakończeniu. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:        

1.Złożenie pisemnego wniosku- Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy przez rodziców dziecka   (wnioski u wychowawców świetlicy)

2.Zapoznanie się i podpisanie regulaminu świetlicy przez rodzica

3.Rozpatrzenie wniosku przez komisję rekrutacyjną

4.Ustalenie listy uczniów objętych stałą opieką świetlicy do ostatniego dnia nauki bieżącego roku szkolnego

NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Barbara Bożena Brzozowska
Iwona Jabłonowska
Aleksandra Kałuża
Ewa Kujawska
Anna Kuptel
Joanna Przastek

REGULAMIN ŚWIETLICY:

1.Świelica czynna jest w godzinach 7.00-17.00
2.Wychowanek zgłasza swoje przyjście oraz każdorazowe wyjścia ze świetlicy
3.Wychowanek świetlicy zachowuje się poprawnie w czasie organizowanych zajęć i spożywania       posiłków
4.Zachowuje ciszę w czasie odrabiania lekcji
5.Dba o czystość osobistą i świetlicy
6.Szanuje zabawki, gry i wszystkie przedmioty znajdujące się w świetlicy
7.Zwraca wypożyczone gry w należytym porządku
8.Przestrzega zasad BHP, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych uczniów
9.Wypełnia polecenia wychowawcy i bierze czynny udział w zajęciach
10.Nie bawi się telefonem komórkowym,MP3,MP4,tabletem
11.Rodzice są zobowiązani odbierać dzieci ze świetlicy do godz.17.00
12.Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest tylko w przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia, inne formy np. telefon są niedozwolone.

Za nieprzestrzeganie regulaminu stosuje się:

 • upomnienie wychowawcy
 • powiadomienie wychowawcy klasy
 • powiadomienie rodziców

Za wzorowe zachowanie stosuje się:

 • pochwała wychowawcy
 • pochwała przed klasą
 • pochwała przed rodzicami

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

 • Zajęcia żywego słowa
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia rekreacyjno – ruchowe
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia sportowe

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

 • Pasowanie na Świetliczaka- październik/listopad
 • „Jesienny bukiet”- kiermasz charytatywny - październik
 • Zabawa andrzejkowa- listopad
 • Mikołajki-grudzień
 • Pocztówka lub ozdoba bożonarodzeniowa- szkolny i międzyszkolny konkurs plastyczny -grudzień
 • Aukcja ozdób świątecznych na cele charytatywne - grudzień
 • Zabawa karnawałowa - styczeń
 • Walentynki - luty
 • Pocztówka lub ozdoba wielkanocna- szkolny i międzyszkolny konkurs plastyczny - kwiecień
 • Aukcja pocztówek i ozdób świątecznych na cele charytatywne - kwiecień
 • „Zdrowe asy z naszej klasy”- szkolny konkurs plastyczny - kwiecień
 • „Dzikie wysypisko niszczy środowisko”-szkolny konkurs ekologiczny - maj
 • Konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima - maj
 • „Bezpieczne wakacje” – szkolny konkurs plastyczny - czerwiec
 • „Dzień Dziecka i sportu-zespołowa rywalizacja - czerwiec

Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są również zabawy, konkursy, imprezy.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku jest organizatorem dwóch międzyszkolnych konkursów plastycznych: „Pocztówka i ozdoba Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” i „Pocztówka i ozdoba wielkanocna” oraz wielu szkolnych.

Nasi wychowankowie mogą próbować swoich sił aktorskich. Co roku przygotowywane jest przedstawienie na imprezę w świetlicy „Pasowanie na Świetliczka” oraz dla przedszkolaków z pobliskiego przedszkola i uczniów klas I - III.

W ramach zajęć plastycznych nauczyciele świetlicy przygotowują uczniów do szkolnych, międzyszkolnych ,wojewódzkich konkursów, w których dzieci odnoszą liczne sukcesy.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności