„WIERSZE JANA BRZECHWY”
1 marca 2023 r. odbył się konkurs recytatorski klas II ,,Wiersze Jana Brzechwy”. Na drodze eliminacji klasowych wyłoniono po 5 uczestników z każdej klasy. Uczniowie mieli okazję wykazać się odwagą podczas wystąpień publicznych. Wzmocniły swoje poczucie wartości. Koledzy z klas dopingowali ich gromkimi brawami oraz uściskami przyjaźni 😊.

Konkurs odbył się w miłej atmosferze. Dzieci pięknie recytowały wiersze. Laureaci otrzymali dyplomy  i nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Dnia 3 marca z inicjatywy biblioteki szkolnej dzieci z grupy zerowej uczestniczyły w spotkaniu z pisarką Katarzyną Janowicz- Timofiejew. Podczas warsztatów autorka książek dla dzieci przybliżyła małym czytelnikom swoją twórczość, opowiadała w jaki sposób powstawały jej książki. W miłej atmosferze dzieci wysłuchały fragmentów opowiadań czytanych przez autorkę. Pełne emocji spotkanie zakończyło się wypisywaniem dedykacji do zakupionych przez dzieci książeczek autorki.

Podobne warsztaty odbyły się w grudniu w klasach pierwszych.

Mamy nadzieję, że takie spotkania z pisarzami będą zachętą do czytania.

Nauczyciele bibliotekarze

14 lutego to niezwykły dzień dla wielu z nas. To czas wyznawania miłości , przyjaźni. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzorem lat ubiegłych dostarczali różnorodne dowody sympatii do adresatów. Miło było obserwować uśmiechy na twarzach obdarowanych uczniów  i nauczycieli.

W dniu 15.02.2023 r. w bibliotece szkolnej odbyło się Pasowanie na Czytelnika uczniów klas pierwszych. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Spotkanie rozpoczęło się bajkowym przedstawieniem pt. „Nie ma tego złego” w wykonaniu bibliotecznego koła teatralnego.

W dalszej części spotkania najmłodsi uczniowie zostali zapoznani z zasadami korzystania z księgozbioru, poszanowaniem książek oraz obowiązkami czytelnika.

Po uroczystym akcie pasowania wychowankowie zostali pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał wyprawkę czytelnika przygotowaną przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka - Wielki Człowiek”. Po zakończeniu uroczystości każde dziecko mogło wybrać książkę i ją wypożyczyć.

Wszystkim nowym Czytelnikom życzymy niesamowitych przeżyć w kontakcie książką.

Uczniowie klas piątych zainteresowani historią mieli możliwość zmierzenia się w konkursie dotyczącym dziejów starożytnych Egipcjan, Babilończyków, Sumerów i Izraelitów. W dniu 13 grudnia 2022r. dziewiętnastu piątoklasistów odpowiedziało pisemnie na kilkanaście trudnych pytań, a do zdobycia było 50 punktów. Uczeń najlepszy stracił tylko jeden z nich.
Oto wyniki:
Pierwsze miejsce: Nataniel Sienkiewicz z klasy V A
Drugie miejsce: Michał Małaszkiewicz z klasy V B
Trzecie miejsce: Alicja Micun z klasy V B
Wyróżnienia: Jan Wiktor Ruta z klasy V B i Andrzej Malec z klasy V B
W dniu 2 stycznia 2023r. uczniowie odebrali nagrody i dyplomy, które wręczyła pani dyrektor Grażyna Wołkowycka- Tomaszuk.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom szerokiej historycznej wiedzy.
Serdecznie dziękujemy pani Annie Krejza z firmy BILLS Sp. z o.o.
za ufundowanie cennych nagród.
nauczyciele historii

Dnia  13 i 16 grudnia 2022r uczniowie klas VII i VIII w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, którzy  poinformowali uczniów o obecnych trendach na rynku pracy, zawodach przyszłości oraz  poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacjach i umiejętnościach wśród kandydatów do pracy. Zajęcia dotyczyły promowania szkolnictwa branżowego. Od kilku lat na rynku pracy  obserwujemy duży brak specjalistów  w różnych branżach. Wybór szkoły ponadpodstawowej przez uczniów to bardzo trudna i odpowiedzialna decyzja, związana z przyszłym wyborem zawodu. Musi to być przemyślana i trafna decyzja, związana z posiadanymi umiejętnościami, predyspozycjami i możliwościami każdego  ucznia. Trafny wybór szkoły ponadpodstawowej to szansa na odniesienie sukcesu zawodowego w przyszłości.
Koordynator przedsięwzięcia: Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska – doradcy zawodowi

25 listopada odbył się konkurs recytatorski klas trzecich „Złota polska jesień”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów i zachęcenie ich do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością. 17 uczestników wyłonionych w klasowych eliminacjach pięknie zaprezentowało przygotowane utwory o jesieni przed rówieśnikami i jury. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!

W dniach 2 i 9 grudnia 2022r uczniowie klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego uczestniczyli w wyjściu edukacyjnym do Szkoły – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na warsztaty „Czy warto wybrać szkołę, w której nauczę się zawodu?"

Odbywające się warsztaty, w których uczniowie brali udział, to krótkie praktyczne zajęcia prowadzone przez instruktorów p. Beatę Mojsak kształcącą młodzież na kierunku fryzjerstwo oraz p. Mariusza Korolczuka - grafika komputerowa oraz fotografia.

Była to niepowtarzalna okazja, aby „na własnej skórze" przekonać się, czy kierunek o którym myśli młody człowiek, jest rzeczywiście dla niego.

Podczas warsztatów ósmoklasiści poza praktycznym doświadczeniem wykonywania zadań zawodowych w pracowni dowiedzieli się też , jak wygląda nauka w Technikum i Szkole Branżowej.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem,   a uczestnicy wychodzili bardzo zadowoleni.

Udział w warsztatach dla ósmoklasistów był BEZPŁATNY! Nie zobowiązywał on również w żaden sposób do podejmowania nauki w w/w szkole.

Koordynator wyjścia: Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska

 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia biblioteka szkolna zorganizowała 3 konkursy: 

  • plastyczny pt. „Portret ulubionego Misia” dla klas I
  • literacko – plastyczny pt. „Rymowanka o ulubionym pluszowym Misiu” dla klas II –III
  • literacko – plastyczny pt. „ Komiks –Przygody Misia” dla klas IV –VI

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy wykazali się ciekawą wyobraźnią w   wykonaniu swoich dzieł. Wpłynęło około 50 prac. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych odbyło się 29 listopada. Prace dzieci można obejrzeć na wystawie, która mieści się na korytarzu szkolnym.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Nauczyciele biblioteki

W październiku i listopadzie 2022r wychowankowie świetlicy z klas I-III oraz uczniowie niektórych klas IV-VIII w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku uczestniczyli w cyklu zajęć edukacyjnych dotyczących tematyki Powstania Warszawskiego. W trakcie zajęć lekcyjnych zapoznano uczniów z ogromem i tragedią II wojny światowej oraz patriotyzmem, odwagą, heroizmem i poświęceniem ludności w tym kobiet, dzieci i harcerzy, ale w szczególności Powstańców Warszawskich.

Uczniowie obejrzeli niektóre filmy dotyczące Powstania Warszawskiego np.: „Powstanie Warszawskie oczami dzieci”, „Warszawa-miasto ruin, „Warszawskie dzieci – dzieci
w Powstaniu Warszawskim”, „Godzina W–1 sierpnia pamiętamy – Wolność łączy”), wysłuchali piosenek ( „Dziewczyna z granatem”, „Miasto”, „Dziś idę walczyć mamo”) oraz uzupełniali karty pracy przystosowane dla odpowiedniej grupy wiekowej. Wszystkich uczniów zapoznano z postaciami Powstańców Warszawskich, ich działalnością, pseudonimami ( celem ich nadawania) oraz niejednokrotnie tragicznym losem walczących w nierównej walce z okupantem. Czytając zapiski powstańców uświadomiono uczniom, że dzięki ich odwadze
i poświęceniu możemy żyć w wolnym kraju i cieszyć się wolnością i niepodległością. Uczniowie, którzy byli na wycieczce w Muzeum Powstania Warszawskiego opowiadali rówieśnikom o wizycie i swoich przeżyciach. Zwieńczeniem cyklu zajęć edukacyjnych było wykonanie przez młodszych uczniów prac plastycznych tj: motyli biało - czerwonych, kolorowanek np. hełmu z opaską biało czerwoną, ze znakiem kotwicy, lilijki harcerskiej czy postaci powstańców.

Udział w ogólnopolskiej akcji „BohaterON w Twojej Szkole 2022” był dla wszystkich uczniów żywą lekcją historii, dzięki której pamięć o naszych Bohaterach i ich czynach przetrwa przez kolejne lata.

Zajęcia z uczniami przeprowadzili wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele historii.

Koordynator: Barbara Bożena Brzozowska, Joanna Przastek

23 listopada z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbyła się pierwsza po długiej przerwie dyskoteka szkolna. Zaproszenie zostali uczniowie z klas IV - VIII. Frekwencja dopisała , atmosfera imprezy była niesamowita. Niektórzy  już przez dyskoteką szczegółowy obmyślili każdy element stroju, były też osoby w niecodziennych przebraniach, co tylko dodało zabawie oryginalnego charakteru. Zwyczajem dyskoteki andrzejkowej były też wróżby. Po minach wróżących można było zgadywać, że przyszłość rysuje się im w różowych barwach.

Dnia 7 listopada 2022 r. uczniowie kl. I c oraz uczniowie klasy II b, c uczestniczyli w zajęciach edukacyjno - profilaktycznych w ramach realizacji Programu „Dziel się uśmiechem”. Spotkanie profilaktyczne przeprowadziła Pani mgr Ewa Kozłowska oraz słuchaczki kierunku - higienistka stomatologiczna z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie dotyczące higieny jamy ustnej oraz uczyli się prawidłowej metody szczotkowania zębów. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz konkursach z nagrodami.

Koordynator działań profilaktycznych: Barbara Bożena Brzozowska

 

Konkurs historyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości został rozstrzygnięty. Wpłynęło 27 prac uczniów klas IV – VIII wykonanych różnymi technikami. Wśród „inżynierów niepodległości” najczęściej portretowanym był oczywiście Józef Piłsudski, ale pojawiły się też „portrety” Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Wincentego Witosa. Zwycięzcami zostali:

I miejsce: Jakub Barżykowski klasa VI C

II miejsce: Emilia Sieniawska klasa VI A

III miejsce: Szymon Wawerka klasa VIII D

Wyróżnienia:

Oliwia Misiukiewicz klasa IV B

Nataniel Sienkiewicz klasa V A

Uczestnikom dziękujemy.

Zwycięzcom gratulujemy.

W miesiącu październiku 2022 roku we wszystkich klasach VI przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „DEBATA”, którego autorem jest Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Adresatami programu była grupa uczniów jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 lat). Program miał charakter uprzedzający. Jego zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowaniu postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym uczniów i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

Program oparty jest o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena:

STRATEGIA I – Korekta przekonań normatywnych 

STRATEGIA II – Kształtowanie systemu wartości 

STRATEGIA III – Wiedza o realnych konsekwencjach

W celu wzmocnienia działania poszczególnych strategii pracowano z uczniami metodą burzy mózgów, dramą, pracowano w grupach oraz dialogowano.

W trakcie zajęć uświadamiano uczniom możliwość wyboru zabawy na trzeźwo, co burzyło stereotyp, że nie ma zabawy bez narkotyków i alkoholu. Młody człowiek zaczynał dostrzegać alternatywne wzorce zachowań. Wskazywano także sprzeczności picia z rozwojem przyjaźni, miłości oraz ról kobiecych i męskich. Ukazywano uczniom niewidoczne straty rozwojowe dotyczące kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza w komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim i umiejętności zabawy.

Podsumowując przeprowadzony z uczniami klas VI program „DEBATA” stwierdzić należy , że miał on formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i miał za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu.

Obecna wersja programu znajduje się w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Prowadzące zajęcia : Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska

Uczniowie klas I –III uczcili 104.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości radosnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Wspólnie z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zaśpiewali m.in. „Pierwszą Kadrową”, „Szarą piechotę”, „Przybyli ułani” i „Wojenko, wojenko”. Dzieci z klas pierwszych z wielkim zaangażowaniem wykonały wspólnie piosenkę „Ziemia ojczysta”. Pięknie wybrzmiały też strofy wierszy o patriotyzmie, ziemi ojczystej, barwach narodowych i Narodowym Święcie Niepodległości. Spotkanie dostarczyło uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Z okazji 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości biblioteka szkolna przygotowała wystawę pt. ”Polacy walczący o niepodległość”. Prezentowała ona sylwetki największych działaczy niepodległościowych jak: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego. Na zgromadzonych planszach umieszczone zostały życiorysy ojców niepodległości oraz archiwalne fotografie. Wystawa miała na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży ważne wydarzenie historyczne. Uzupełnieniem wystawy było czytanie dzieciom klas młodszych książki Anny Czerwińskiej- Rydel pt. „Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim”. Dzieci wyruszyły w podróż w przeszłość do czasów małego Ziuka, kiedy Polska nie istniała na mapie, a polskość była najdroższym skarbem.

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności