2

W dniach 24 - 25.sierpnia 2020r. szkolny zespół koordynujący projekt ,,Szkolny Budżet Partycypacyjny” uczestniczył w szkoleniu w Akademii Supraskiej. Jesteśmy gotowi do wdrożenia w naszej szkole budżetu partycypacyjnego. Mamy przeszkolony i zdeterminowany zespół, który będzie odpowiadał za przebieg całego procesu. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły do zgłaszania pomysłów na co można przeznaczyć kwotę 2000 zł by ulepszyć naszą szkołę. Zachęcamy do współpracy!

Szkolny zespół koordynujący:

Anna Małgorzata Samborska, Natalia Roszkowska kl. VIII c, Wiktoria Szotko kl. VIII c, Pola Zdanowicz kl. VIII c, Kamila Ochałek kl. VIII d

 

1

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności