Dnia 20 stycznia 2021 roku klasę II b odwiedziła przedstawicielka Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dojlidy. Ciekawe opowieści gościa przybliżyły uczniom zagadnienia związane z rozpoznawaniem tropów zwierząt. Dzieci miały możliwość w aktywny sposób uczestniczyć w zajęciach oraz wziąć udział w quizie na temat tropienia zwierząt.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności