Szanowni Państwo,

Informujemy, że od października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny, w którym dyżurują
specjaliści - psycholodzy, pedagodzy, neurologopeda - otwarci na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno nauczycielom, rodzicom jak i dzieciom. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie internetowej poradni- pod adresem:

http://www.poradnia.bialystok.pl/spk.html

Pobierz informację

Identyfikator postępowania ocds-148610-449ecaf4-ecd1-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer referencyjny postępowania ZP-1/SzP44/2022
Procedura

                                    Krajowa

Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy PZP
Wszelkie informacje, oświadczenia oraz dokumentacja prowadzonego postępowania zamieszczone są na stronie eZamowienia.gov.pl pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-449ecaf4-ecd1-11ec-9a86-f6f4c648a056

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności