2 września 2020 r. uczennica kl. VIII c Karyna Lankovich i p. Barbara Osipczuk odebrały z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku nagrodę "Diligentiae - za pilność". Uroczystość wręczenia nagród odbyłas ię w I LO w Białymstoku. Zarówno uczennicy jak i nauczycielce przypadł zaszczyt wygłoszenia podziękowań w imieniu wszystkich nagrodzonych.
Wyróżnienia "Diligentiae - za pilność" w formie okolicznościowego medalu i certyfikatu przyznawane jest przez prezydenta Miasta Białegostoku co roku, a wręczane podczas uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego. Medale są symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dążenia do zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju. Przyznane zostały po raz pierwszy w 2004 roku.
 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności